preload spinner

Filter

Det Helt Rigtige Filter

Vi er eksperter i ventilation og forstår vigtigheden af et sundt indeklima og ren luft. Et ISO 16890-filter fanger sundhedsfarlige partikler i forskellige størrelser, så de ikke trænger ind i vores krop.

I modsætning til EN 779-standarden, der kun testes med én partikelstørrelse på 4 µm, tager ISO 16890-standarden højde for mangfoldigheden af partikler i luften. De partikler der findes i luften varierer i størrelse og form. Når et ISO 16890-filter testes, fokuseres der på at fange partikler i forskellige størrelser, lige fra 10 µm ned til 0,3 µm. Disse tests er mere realistiske og afspejler virkeligheden bedre hvilket sikrer, at filteret fungerer optimalt. Du kan være tryg ved, at din familie og dit hjem beskyttes mod farlige partikler uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Når du køber filtre hos Filtershop.dk der er certificeret efter ISO 16890-standarden, er du garanteret filtre der opfylder de højeste internationale standarder for test og kvalitet. Vores filtre er godkendte og tilpasset dine specifikke behov og omgivelser, så du kan skabe et sundt og sikkert miljø i dit hjem.

Ved at vælge det rette ISO 16890-godkendte filter beskytter du både dig selv og din familie mod skadelige partikler. Hos Filtershop.dk tilbyder vi et bredt udvalg af filtre, der passer til dig.

Vores Standardfilter er testet med en partikelstørrelse på 10 µm og er effektivt til at beskytte mod støv og snavs. Pollenfilteret reducerer antallet af mindre partikler herunder pollen, da det er testet ved partikelstørrelser fra 1 - 2,5 µm. Dette filter er ideelt hvis der er personer i husstanden, der lider af pollenallergi. Ved at bruge et Pollenfilter kan du effektivt beskytte dig mod luftbårne pollen og mindske allergiske reaktioner.

Hvis man bor tæt trafikerede veje, havne, grillen eller har naboer med brændeovne og er generet af lugtgener, anbefaler vi vores Kulfilter. Kulfilter er ikke et partikelfilter og skal derfor monteres med et Standardfilter eller Pollenfilter.

Hvorfor Skal Jeg Skifte Filter? 

Der er ved opstart af anlæg normalt monteret almindelige Standardfiltre (G4), hvis ikke andet er aftalt.
Filtrene har til formål at beskytte ventilatoren og varmeveksleren, så de ikke bliver tildækket og ødelagt af støv og snavs.


Tilsnavsede filtre vil medføre mindre luftgennemstrømning og formindske ventilationen.
Det kan medføre forringelse af indeklimaet samt påvirke anlæggets automatiske fugtstyring. En række af Nilans anlæg kompenserer for dette, ved at skrue op for omdrejningerne på motoren. Derved bruges der mere strøm og anlægget vil larme mere.